GİZLİLİK POLİTİKASI

Anasayfa/ Gizlilik Politikası

Ganipara Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019

Genel Bilgilendirme

Ganipara, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir

Bu nedenle gerekli görülen durumlardan Ganipara gizlilik ve güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla çeşitli önlemler alabilir, kısıtlamalar uygulayabilir.

Ganipara, üyelerinin sunduğu hizmetten yararlanması için detayları aşağıdaki belirtilen gerekli bilgileri işlemekte ve saklamaktadır. Bu bilgilerin saklanmasında Ganipara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerekli teknik özeni göstermektedir.

Ganipara web siteleriniz ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında sizi eşsiz olarak tanımlamak amacıyla “Cookie (Çerez)” kullanılmaktadır. Cookie’ler sizin bilgisayarınızda, Ganipara web sitesi bilgilerini içeren basit metin dosyalarıdır. Ganipara sadece kendi Cookie’lerine erişebilir ve güncelleyebilir.

Ganipara hangi verileri saklamaz?

Ganipara, mağaza ve müşterileri arasında yapmış olduğu işlemlerdeki özel ödeme bilgilerini saklamaz. Saklanmayan bilgilerin listesini aşağıdaki bulabilirsiniz.

Saklanmayan bilgiler listesi

 • Kredi Kartı Numarası
 • Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi
 • Kredi Kartı Güvenlik Numarası

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır), 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerin korunması önemli bir konudur. Ganipara olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 • Kişisel verilerin toplanma yöntem ve hukuki sebeplerini
 • Hangi kişisel verilerin toplandığını,
 • Bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verilerin saklama sürelerini,
 • İlgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • İlgili kişilerin elektronik ticari ileti alma konusunda olumlu veya olumsız tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını,
 • Çerez (cookie) kullanımı ve yönetimini,

açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu Olarak Bilgilendirme

Doküman sonunda detaylı bilgileri bulunan GANİPARA olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu belgede açıklandığı çerçevede:

 • Kayıt edilecek
 • Saklanacak
 • Güncellenecek
 • İlgili mevzuat ve kanunların izin verdiği çerçevede 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde yurt içi ve yurt dışında işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Ganipara kişisel verileri, websiteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen istekler ve iletişim kanalları aracılığı ile işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

6698 saylı KVKK uygun olarak, GANİPARA ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kayıt edilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısaca veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem "Kişisel Verilerin İşlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Ganipara kişisel verileri web siteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) aracılığı ile işitsel, elektronik ya da yazılı olarak KVK kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde toplamaktadır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler

 • Ganipara tarafından sağlanan ve müşterilerimiz tarafından kullanılan hizmetlerin gereklerini, kullanım sözleşmesi ve teknolojik gerekliliklere uygun şekilde geliştirebilmek için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için

6698 sayılı KVKK, ilgili kanunlar ve bağlı düzenlemelere uygun olarak yurt içi veya yurt dışında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Hangi Amaçla İşlendikleri

Mağaza Sahibi olan, deneme sürümü kullanımı için başvuran, Gerçek Kişiler ve Tüzel kişiler adına işlem yapan gerçek kişilerin ile iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) ile bize ulaşan kişilerin aşağıdaki verileri işlenmektedir.

Veri Grubu İçeriği Hangi amaçla kullanıldığı Ne zaman işlendiği?
Kimlik Bilgisi Ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet İlgili kişinin mağaza sahibi sorumluluğu nedeniyle Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu
Adres Bilgisi Posta adresi İlgili kişinin mağaza sahibi sorumluluğu ve gerçek kişi mağaza sahiplerine fatura düzenlenmesi nedeniyle Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu
İletişim Bilgisi Telefon, Cep Telefonu, eposta adresi, faks numarası İlgili kişiye kullanmakta olduğu üyeliği ile ilgili destek verebilmek, yönetim paneline erişimi sağlamak, güncellemeleri aktarabilmek ve güvenlik önlemlerini uygulamak, iletmiş olduğu soru ile ilgili cevap verebilmek için Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu, bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları durumunda
Finansal Bilgi Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Banka Hesap Numarası ve Şube Bilgisi İlgili kişiye yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için Mağaza başvurusu durumunda
Güvenli Erişim Sürekliliği Bilgisi IP Adresi İlgili kişinin mağaza erişimini ve işlemlerinin güvenliği ile doğruluğunun takip edilebilmesi için Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu, bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları durumunda
İşlem Güvenliği Bilgisi Şifre, parola bilgileri, çerez kayıtları İlgili kişinin mağaza yönetim paneline erişebilmesi için Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu, bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları, web sitelerimizi ziyaret durumunda
İşitsel Veri Çağrı merkezi görüşme kayıtları İlgili kişinin mağaza sorun ve şikayetlerinin çözülmesi için Destek almak veya bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları durumunda
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Üyelik başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü, ilgili hukuki metinler ve sözleşmeler İlgili kişinin sağlanan mağaza hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu durumunda
Pazarlama Bilgisi Ticari elektronik ileti izni İlgili kişinin mağaza işlemleri ile ilgili olarak gönderilen SMS, e-posta mesajları ve hatırlatma mesajları için Mağaza başvurusu, deneme sürümü başvurusu, bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları, web sitelerimizi ziyaret durumunda
Talep, Teknik Destek, Şikayet Bilgisi Eposta, cep telefonu numarası, talep mesajı, tarih ve saat, İlgili kişinin mağaza işlemlerinde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması, sorunların çözülmesi ve talep ile ilgili iletişim için Destek almak veya bizimle iletişime geçmek için iletişim formları, sosyal ağlar veya iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) bize ulaşmaları durumunda

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Ganipara, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Ganipara, kişisel verilere yetkisiz erişim, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımını, ifşa edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.

Bu önlemler:

 • Verilerin aktarıldığı web sayfalarında SSL ile korunması,
 • Veriye erişimin yetkili ve ilgili çalışanlarla sınırlandırılması,
 • Veri saklama ortamlarının güvenlik duvarı ile korunması,
 • Üçüncü taraflarla paylaşılan verilerin ve çerezlerin üyeliğin sona ermesi ile silinmesi

olarak listelenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ganipara, kişisel verileri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK kanununun 8 ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu çerçevede işlenen mağaza sahibi verileri ve satın alınan hizmet veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve gerektiğinde bu verilere Ganipara tarafından erişilebilmektedir. Fatura düzenlenmiş ilgili kişinin fatura ve cep telefonu dahil iletilişim bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderilebilmesi için kargo firması ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi kullanım tercihleri, gezinti geçmişi, üyelik özellikleri, müşteriye verilen destek ve iletişim hizmeti sağlanabilmesi için, hizmet alınan yurtiçi/ yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Tüm paylaşımlar üçüncü kişilerin sağladığı güvenli ortam ve kanallar aracılığı ile gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanarak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Ganipara, verdiği hizmet ile gereklilikleri yerine getirebilmek için, Türkiye’de veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan hizmet aracılarına da aktarılabilecektir

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Ganipara, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuat ve işlenme amacına uygun olarak KVK kanunu ile uyumlu olarak muhafaza etmektedir. Verilerin saklanma süreleri aşağıdaki gibidir.

Veri Türü Süre İlgili Kanun
Çerezler 60 Gün -
Çağrı merkezi ses kayıtları 2 Yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve sipariş kayıtları 10 Yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin kayıtlar 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Mağaza, müşteri ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerinde Hakları

Ganipara tarafından işlenen kişisel verileri üzerinde İlgili Kişinin KVK kanunu madde 11 uyarınca haklara sahiptir.

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri sahibi, GANİPARA (Veri Sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru formu aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

Söz konusu KVKK'nun yürürlüğe giriş tarihi olan 07 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Tercihlerin Nasıl Değiştirilebileceği

Ganipara’ya üye olurken veya daha sonraki vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma ile ilgili tercihlerinizi dilediğiniz zaman profilim menüsünden değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Üyeliğinizin sona erdirilmiş olması, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari ileti ile ilgili ayarlarınızı güncellediğinizden emin olun veya bize ulaşarak güncelleyin.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Ganipara tarafından sunulan hizmet kapsamında üyeliğinize ilişkin işlenen veriler, Ganipara’nın ilgili yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Ganipara’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Ganipara, verdiği hizmet aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Ganipara işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir, bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

GANİPARA A.Ş., Ankara Ticaret Odası 370505 sicili ile kayıtlı, 8716513277857210 mersis numarsına sahip, Sümer 2.sk 36/2 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

KVKK kararları gereği yasal gerekliliğin oluşması ile GANİPARA tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, VERBİS ve bu sayfada açıklanacaktır.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya isteklerini aşağıdaki iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile)ndan herhangi birisine iletebilir.

Eposta: yardim@ganipara.com

Telefon: 0 (850) 885 00 98

Başvuru Formu: PDF

GANİPARA, iletilen taleplere olumlu/olumsuz yanıtını, gerekçeli olarak, 30 gün içinde yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Kanun gereği taleplere ilişkin işlemlerin ücretsiz olması esastır, ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, GANİPARA, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK'nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

Yukarı